ឧបករណ៍កម្តៅទឹកសន្សើម

 • Unique Dew Point Controller, Temperature and Humidity Detection and Control

  ឧបករណ៍បញ្ជាចំណុចទឹកសន្សើមពិសេស ការរកឃើញ និងត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព និងសំណើម

  LCD backlit ពណ៌សដ៏ធំ ជាមួយនឹងសារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការអាន និងប្រតិបត្តិការរហ័ស និងងាយស្រួល។ដូចជា ពេលវេលាជាក់ស្តែងបានរកឃើញសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ សំណើម និងសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ និងសំណើមដែលបានកំណត់ជាមុន សីតុណ្ហភាពចំណុចទឹកសន្សើមដែលបានគណនា ស្ថានភាពដំណើរការនៃសន្ទះបិទបើកទឹក។ល។
  ទិន្នផល 2 ឬ 3xon/off ដើម្បីគ្រប់គ្រងសន្ទះបិទបើកទឹក/ម៉ាស៊ីនសម្ងួត/ម៉ាស៊ីនសម្ងួតដោយឡែកពីគ្នា។
  របៀបបញ្ជាពីរដែលអាចជ្រើសរើសបានដោយអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើឱ្យត្រជាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងសន្ទះទឹក។របៀបមួយត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ ឬសំណើម។របៀបមួយផ្សេងទៀតត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសីតុណ្ហភាពជាន់ ឬសំណើមនៅក្នុងបន្ទប់។
  ទាំងឌីផេរ៉ង់ស្យែលសីតុណ្ហភាព និងសំណើមអាចត្រូវបានកំណត់ជាមុន ដើម្បីរក្សាការគ្រប់គ្រងដ៏ល្អប្រសើរនៃប្រព័ន្ធ AC វិទ្យុសកម្មអ៊ីដ្រូនិចរបស់អ្នក។
  ការរចនាពិសេសនៃការបញ្ចូលសញ្ញាសម្ពាធដើម្បីគ្រប់គ្រងសន្ទះបិទបើកទឹក។
  អាចជ្រើសរើសរបៀបធ្វើឱ្យសើម ឬបន្សើមសំណើមបាន។
  ការកំណត់ដែលបានកំណត់ជាមុនទាំងអស់អាចត្រូវបានគេចងចាំ សូម្បីតែមានថាមពលម្តងទៀតបន្ទាប់ពីការដាច់ថាមពល។
  ការបញ្ជាពីចម្ងាយអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដស្រេចចិត្ត។
  ចំណុចប្រទាក់ទំនាក់ទំនង RS485 ជាជម្រើស។